Er olieinvesteringernes tid ved at være ovre?

Den grønne bølge vinder efterhånden mere og mere frem i samfundet; ikke blot i Danmark, men også over det meste af verden. Det er ved at gå op for os, at vi er nødt til at satse på en grønnere livsstil, hvis ikke klimakrisen skal ende med at løbe løbsk og destruere den planet, vi bor på. Derfor er der brug for markante ændringer, og det gælder ikke mindst indenfor energisektoren, hvor vi bliver nødt til at reducere det enorme forbrug af fossile brændstoffer, hvis vi skal nå i mål ift. klimaændringerne.

Men hvilken konsekvens får det for olieaktierne? Og betyder det, at du bør se bort fra olieindustrien, når du skal finde nye aktier til din portefølje?

Olieselskaberne står overfor en transformation

Der er næppe nogen tvivl om, at olieselskaberne på længere sigt ikke kan fortsætte i samme spor, som de gør i dag. En transformation af olieselskaberne vil derfor være bidende nødvendig, og det er heller ikke utænkeligt, at det er præcis, hvad der kommer til at ske. Olieindustrien har generelt enorme summer kapital, og har derfor de økonomiske muskler, der skal til for at skabe disse transformationer.

Et godt eksempel herpå er danske Ørsted, tidligere kendt som DONG, der er gået fra at være et selskab med fokus på olie og andre fossile brændstoffer, til i dag at fokusere på vedvarende energikilder som vind-, vand- og solenergi. Og skiftet har Ørsted i den grad formået at gennemføre med succes – selskabet er således blevet kåret til det mest bæredygtige energiselskab i verden de seneste tre år i træk, og er samtidig godt på vej mod målet om at blive CO2-neutrale i 2025.

Hvad skal du se efter, når du investerer i olieaktier?

Hvis du overvejer at investere i olieaktier – det kunne f.eks. være the drilling company of 1972 aktier – som en langsigtet investering, er det derfor ikke nok blot at se på den nuværende bundlinje. Bevares; der er stadig masser af penge at tjene på olie, men før eller siden vil det formodentligt blive presset så meget af grønne alternativer, at de omstillingsparate olieselskaber bliver de eneste, der overlever.

Det er ikke nemt at vurdere, om et olieselskab er transformeringsdygtigt eller ej, men ikke desto mindre er det en vurdering, du er mere eller mindre nødsaget til at foretage, inden du investerer i olieaktier – ellers risikerer du at stå tilbage med en oliesort kat i sækken den dag, grøn energi overtager det enorme oliemarked, og alt fra bolig til biler kommer til at køre på grøn energi.