Guide: Hvad er forskellen på at handle med CFD-kontrakter og aktier?

Online investering er de seneste år blevet mere tilgængeligt og nemmere at komme i gang med. Der er kommet mange nye måder hvorpå du kan investere dine penge online, og ikke alle af disse er lige overskuelige.

Mange såkaldte daytradere handler i dag kortsigtet på CFD-kontrakter og Forex (valutahandel), som alternativ til regulær aktie handel. Lig vores øvrige guides giver vi dig her et overblik over emnet; nemlig hvad de forskellige investeringsmetoder kan og ikke kan, til dig der overvejer at starte på at investere online.

Aktiehandel

Når du handler med aktier, køber du en aktie, som du får ejerskab af. Aktier købes i firmaer som enten forventes at vokse over længere eller kortere tid. Når det så ønskes, sælges aktien. Afhængigt af om aktiens værdi er steget eller faldet siden du købte den, tjener eller mister du penge. Du kan beholde ejerskabet af din aktie så længe du vil, og derfor er aktiehandel også typisk en investering over længere tid.

Mange vælger at investere i de største firmaer, for eksempel fortune 500 listen. Denne liste består af firmaer der har vækstet over længere perioder, og er oftest en langsom men sikker aktieinvestering. Det kan også være rentabelt at købe aktier i et firma der har lidt nedgang for at få en billig købspris, hvis du kan forudse at de kommer oven på igen, for at kunne sælge til en højere pris. Du kan ikke tabe mere end du investerer, ved handel med aktier.

Handel med differencekontrakter (CFD-trading)

Som CFD-trader spekulerer du på en pris på en vare, uden at få ejerskab af denne. Dine investeringer er ikke kun begrænset til at være aktier, men kan også være råvarer, valuta eller kryptovaluta. Dette giver dig den fordel at du kan benytte dig af ”leverage”, hvilket betyder at du kun skal betale en bestemt andel af den fulde værdi af det du handler, for at lave profit. Denne andel betegnes for en ”margin”.

Fordelen ved denne metode er, at din indtægt fra differencekontrakter kan blive større end normalt, men udgør også en risiko for den uerfarne investor. Lige så høje som dine profitter kan blive, lige så store kan dine tab nemlig blive, da din investering kan tabe mere værdi end det du egentlig investerede. Saxo Banks Saxoinvestor giver dig størst mulig sikkerhed, og har i øvrigt 25 års erfaring på markedet, hvilket er en vigtig faktor når du handler på et ureguleret marked, med CFD-kontrakter.