Lær om design i skolen

I dagens verden er det vigtigere end nogensinde før, at eleverne er udstyret med de færdigheder og kompetencer, der skal til for at få succes i deres fremtid. Designtænkning kan give unge elever de værktøjer, de har brug for til at løse komplekse problemer, skabe meningsfulde løsninger og fremme innovation. Lad os undersøge, hvorfor designtænkning bør være en del af alle skolers læseplaner.

Hvad er designtænkning?

Designtænkning er en problemløsningsproces, der tilskynder til kreativ udforskning og samarbejde. Den indebærer, at man nedbryder et problem i håndterbare dele, brainstormer idéer, skaber prototyper, afprøver dem og itererer på disse idéer, indtil man når frem til en ideel løsning. Ved at gennemgå denne proces lærer eleverne at tænke kritisk over deres arbejde og at finde kreative løsninger på komplekse problemer.

Fordelene ved designtænkning for skoler

Der er mange fordele ved at indarbejde designtænkning i skolernes læseplaner. Det hjælper ikke kun eleverne med at blive bedre problemløsere og innovatorer, men det hjælper også med at opbygge vigtige teamworkfærdigheder, som vil være til gavn for dem i deres fremtidige karriere. Desuden tilskynder designtænkning til empati og vækker nysgerrighed, hvilket er med til at skabe et miljø, hvor læring og udforskning er vigtigere end at lære fakta udenad eller følge strenge regler. Endelig er designtænkning med til at fremme modstandsdygtighed, da eleverne lærer at se fiaskoer ikke som noget, de skal frygte, men snarere som et springbræt til succes.

Hvordan skoler kan gennemføre designtænkning

En måde, hvorpå design efterskoler kan implementere designtænkning i deres læseplan, er ved at indføre projekter, der kræver, at eleverne bruger designtænkningsprocessen til at udvikle løsninger på virkelige problemer. De kan f.eks. lade hold arbejde sammen om at løse problemer som f.eks. klimaændringer eller bæredygtige energikilder. En anden måde er ved at give lærerne ressourcer, så de kan indarbejde designtænkning i deres eksisterende undervisningsplaner. Det kan være alt fra at lade eleverne skabe innovative produkter eller tjenester ud fra eksisterende produkter eller tjenester til at hjælpe dem med at udvikle kreative metoder til at løse matematiske ligninger eller skrive essays.

Designtænkning giver eleverne værdifulde færdigheder som kreativitet, samarbejde, kritisk tænkning og modstandsdygtighed, som vil hjælpe dem med at få succes i livet uden for skolens mure. Ved at indarbejde det i læseplanerne forbereder man dem ikke kun på fremtiden, men skaber også et miljø med læring og udforskning, hvor fejltagelser betragtes som en vigtig del af rejsen og ikke som noget, man skal frygte. Med så mange fordele forbundet med at indarbejde designtænkning i skolernes læseplaner er det ikke underligt, at flere undervisere undersøger, hvordan de kan gøre netop dette.